Velkommen til Lægerne Aabos Plads

 

Vi er en lægepraksis beliggende midt i Aalborg. Vi er til daglig i klinikken, fire faste læger, to sygeplejersker og tre sekretærer. Derudover har vi vanligvis en eller flere yngre læger ansat i klinikken. Disse læger er alle uddannede læger og er ansat som en del af deres videreuddannelse.

Du kan bestille tid, sende forespørgsler til læger og sygeplejesker samt forny fast medicin via hjemmesiden. For at oprette dig som bruger skal du klikke på nedenstående link, og derefter vælge "Bestil her" og derefter "Opret mig som bruger"

Hvis du har en smartphone anbefaler vi at du bruger "minlæge" app'en.

aabosplads.dk/pages/kontakt/email-korrespandance.php

 

Korte nyheder.

 

Plejecentre

Klinikken er tilknyttet Lundbyesgade, Thomasminde, Trækbanen og Uttrupgaard plejecentre. Dvs. at alle beboere på centrene får tilbudt at skifte læge hertil.

Samarbejdet betyder at lægerne i klinikken kommer på plejecentrene med jævne mellemrum, ligesom der er tæt dialog mellem os i klinikken og personalet på centrene, til fordel for deres beboere.

Åben bloprøvetagning

Åben blodprøvetagnign er midlertidigt suspenderet. Dette for at reducere antallet af patienter i venteværelset og dermed undgå smittespredning af Covid-19

Du kan fortsat aftale tid til blodprøver. Du skal blot kontakte sekretæren mellem 8.30 og 12.00 for at aftale tid til dette

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikken tilbyder åben blodprøvetagning, for blodprøver der enten er bestilt via sygehuset eller er aftalt med personalet her i klinikken.

 

Man har fra mandag-torsdag i tidsrummene 8.00-8.30 og 10.30-12.00 mulighed for at møde op til forudaftalte blodprøver uden at have aftalt tid. 

Man registrerer sin ankomst ved at registrere sit gule sundhedskort gennem kortlæseren og efterfølgende tage plads i venteværelset, men vil herefter blive kaldt ind efter tur.

Husk at  det i den åbne blodprøvetagning, kun er muligt at få taget blodprøver der allerede er bestilt i forvejen, enten efter aftale med læge/sygeplejerske i klinikken eller bestilt via sygehusafdeling.