Velkommen til Lægerne Aabos Plads

 

CORONAINFO:

 

Grundet coronaepidimi er ikke-akutte konsultationer aflyst, herunder årskontroller. Konsultationerne kan blive udført over  telefonen eller som videokonsultation, hvor det vurderes muligt.

Patienter må ikke komme i klinikken uden aftalt tid. Således er der midlertidigt lukket for "Åben blodprøvetagning" - se nyheden om "Åben Blodprøvetagning"

Patienter, der ikke skal møde op, vil blive kontaktet.

Har du allerede en tid og er du ikke blevet kontaktet, skal du møde op som aftalt, se i øvrigt nyheden, "Tidsbestilling".

 

Patienter med luftvejsinfektioner må under ingen omstændigheder møde op i praksis. Bliv hjemme.

Er du akut dårlig og i tvivl om du skal indlægges så kontakt praksis telefonisk - 98221012.

 

 

Vi er en lægepraksis beliggende midt i Aalborg. Vi er til daglig i klinikken, fire faste læger, to sygeplejersker og tre sekretærer. Derudover har vi vanligvis en eller flere yngre læger ansat i klinikken. Disse læger er alle uddannede læger og er ansat som en del af deres videreuddannelse.

Du kan bestille tid, sende forespørgsler til læger og sygeplejesker samt forny fast medicin via hjemmesiden. For at oprette dig som bruger skal du klikke på nedenstående link, og derefter vælge "Bestil her" og derefter "Opret mig som bruger"

aabosplads.dk/pages/kontakt/email-korrespandance.php

 

Korte nyheder.

 

Influenzavaccination

Sæsonen for influenza nærmer sig.

Der er i år mulighed for vaccination fra 1/10 2020 - 15/1 2021.

For at begrænse risikoen for smittespredning i venteværelset er tidsbestilling nødvendig.

Man kan bestille online via hjemmesiden, eller ved at kontakte sekretæren i tidsrummet 8.30-12.00.

Følgende grupper tilbydes gratis influenzavaccine:

 • Ældre på 65+ år
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: 
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester 
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Farmaceuter
  • Kiropraktorer
  • Tandlæger
  • Afspændingspædagoger
  • Bandagister
  • Bioanalytikere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Jordemødre
  • Kliniske diætister
  • Optometrister
  • Radiografer
  • Audiologiassistenter
  • Farmakonomer
  • Fodterapeuter
  • Neurofysiologiassistenter
  • Tandklinikassistenter
  • Tandplejere
  • Tandteknikere
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Plejere
  • Plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Psykologer
  • Lægesekretærer
  • Sundhedsservicesekretærer
  • Portører
  • Paramedicinere
  • Ambulancebehandlere
  • Ambulanceførere
Tidsbestilling

Klinikken har åbnet for online-tidsbestilling. 

Det er dog vigtigt at  du angiver dit telefonnummer i tidsbestillingen, da du eventuelt vil blive kontaktet for at undersøge som den bestilte tid kan afholdes som telefon konsultation eller videokonsultation. Dette er for at begrænse fremmødet i klinikken, og dermed potentiel smittespredning mest muligt. Du kan også fortsat kontakte os telefonisk.

Det er vigtigt at du kommer alene til din din tid, dette er for at begrænse antallet af personer i venteværelset, og dermed undgå smittespredning. Ved behov for ledsager (f.eks ældre eller børn), henstilles der til at man max. har én ledsager med.

 

Åben bloprøvetagning

Åben blodprøvetagnign er midlertidigt suspenderet. Dette for at reducere antallet af patienter i venteværelset og dermed undgå smittespredning af Covid-19

Du kan fortsat aftale tid til blodprøver. Du skal blot kontakte sekretæren mellem 8.30 og 12.00 for at aftale tid til dette

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikken tilbyder åben blodprøvetagning, for blodprøver der enten er bestilt via sygehuset eller er aftalt med personalet her i klinikken.

 

Man har fra mandag-torsdag i tidsrummene 8.00-8.30 og 10.30-12.00 mulighed for at møde op til forudaftalte blodprøver uden at have aftalt tid. 

Man registrerer sin ankomst ved at registrere sit gule sundhedskort gennem kortlæseren og efterfølgende tage plads i venteværelset, men vil herefter blive kaldt ind efter tur.

Husk at  det i den åbne blodprøvetagning, kun er muligt at få taget blodprøver der allerede er bestilt i forvejen, enten efter aftale med læge/sygeplejerske i klinikken eller bestilt via sygehusafdeling.

Plejecentre

Klinikken er tilknyttet Lundbyesgade, Thomasminde og Uttrupgaard plejecentre. Dvs. at alle beboere på centrene får tilbudt at skifte læge hertil.

Samarbejdet betyder at lægerne i klinikken kommer på plejecentrene med jævne mellemrum, ligesom der er tæt dialog mellem os i klinikken og personalet på centrene, til fordel for deres beboere.