Velkommen til Lægerne Aabos Plads

 

Vi er en lægepraksis beliggende midt i Aalborg. Vi er til daglig i klinikken, tre faste læger, to sygeplejersker to sekretærer og to ansatte medicinstuderende. Derudover har vi vanligvis en eller flere yngre læger ansat i klinikken. Disse læger er alle uddannede læger og er ansat som en del af deres videreuddannelse.

Du kan bestille tid, sende forespørgsler til læger og sygeplejesker samt forny fast medicin via hjemmesiden. For at oprette dig som bruger skal du klikke på nedenstående link, og derefter vælge "Bestil her" og derefter "Opret mig som bruger"

aabosplads.dk/pages/kontakt/email-korrespandance.php

 

Korte nyheder.

 

Medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 træder en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4- årige forsøgsordning. på nuværende tidspunkt (2.1.18) har vi som læger ingen information hvilke produkter der er tilgængelige.

De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin. Dansk selskab for Almen Medicin - DSAM - har lavet nedenstående vejledning som også henvender sig til patienter.

 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.dsam.dk%2Ffiles%2F55%2Finfo_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

Lundbyesgade

Klinikken er tilknyttet Lundbyesgade plejecenter. Dvs. at alle beboere på Lundbyesgadecentret får tilbudt at skifte læge hertil.

Samarbejdet betyder at lægerne i klinikken kommer på plejecentret med jævne mellemrum, ligesom der er tæt dialog mellem os i klinikken og personalet på Lundbyesgadecentret, til fordel for centrets beboere.

Urinprøver
Der er mulighed for både at aflevere og lave en urinprøve i klinikken på hverdage mellem 8 og 13 uden først at have bestilt tid, f.eks. til undersøgelse for blærebetændelse eller graviditet.
 
For at vi kan modtage prøven er der dog visse ting der skal være opfyldt:
 
- Sygesikringskortet køres igennem kortlæseren ved ankomst.
 
- Urinprøven skal være afleveret i et rigtigt urinprøveglas (købt på apoteket eller udleveret i klinikken).
 
- Urinprøven har været opbevaret på køl og er max 2 timer gammel.
 
- Urinprøven er tydeligt markeret med navn, cpr-nummer eller et nummer, der svarer til en afleveret seddel med oplysninger.
 
- Vi har oplysninger om hvorfor urinen skal undersøges.
 
 
 
 
Vinterferie

 Klinikken er lukket fredag i uge 8 d 23/2.

På hverdage i dagtid fra 8-16 henvises til Lægerne Budolfi Plads på tlf. 98124466

Vi er tilbage d. 26/2.