Velkommen til Lægerne Aabos Plads

 

Vi er en lægepraksis beliggende midt i Aalborg. Vi er til daglig i klinikken, fire faste læger, tre sygeplejersker tre sekretærer og en ansat medicinstuderende. Derudover har vi vanligvis en eller flere yngre læger ansat i klinikken. Disse læger er alle uddannede læger og er ansat som en del af deres videreuddannelse.

Du kan bestille tid, sende forespørgsler til læger og sygeplejesker samt forny fast medicin via hjemmesiden. For at oprette dig som bruger skal du klikke på nedenstående link, og derefter vælge "Bestil her" og derefter "Opret mig som bruger"

aabosplads.dk/pages/kontakt/email-korrespandance.php

 

Korte nyheder.

 

Åben bloprøvetagning

Klinikken tilbyder åben blodprøvetagning, for blodprøver der enten er bestilt via sygehuset eller er aftalt med personalet her i klinikken.

 

Man har fra mandag-torsdag i tidsrummene 8.00-8.30 og 10.30-12.00 mulighed for at møde op til forudaftalte blodprøver uden at have aftalt tid. 

Man registrerer sin ankomst ved at registrere sit gule sundhedskort gennem kortlæseren og efterfølgende tage plads i venteværelset, men vil herefter blive kaldt ind efter tur.

Husk at  det i den åbne blodprøvetagning, kun er muligt at få taget blodprøver der allerede er bestilt i forvejen, enten efter aftale med læge/sygeplejerske i klinikken eller bestilt via sygehusafdeling.

Plejecentre

Klinikken er tilknyttet Lundbyesgade, Thomasminde og Uttrupgaard plejecentre. Dvs. at alle beboere på centrene får tilbudt at skifte læge hertil.

Samarbejdet betyder at lægerne i klinikken kommer på plejecentrene med jævne mellemrum, ligesom der er tæt dialog mellem os i klinikken og personalet på centrene, til fordel for deres beboere.

Urinprøver
Der er mulighed for både at aflevere og lave en urinprøve i klinikken på hverdage mellem 8 og 13 uden først at have bestilt tid, f.eks. til undersøgelse for blærebetændelse eller graviditet.
 
For at vi kan modtage prøven er der dog visse ting der skal være opfyldt:
 
- Sygesikringskortet køres igennem kortlæseren ved ankomst.
 
- Urinprøven skal være afleveret i et rigtigt urinprøveglas (købt på apoteket eller udleveret i klinikken).
 
- Urinprøven har været opbevaret på køl og er max 2 timer gammel.
 
- Urinprøven er tydeligt markeret med navn, cpr-nummer eller et nummer, der svarer til en afleveret seddel med oplysninger.
 
- Vi har oplysninger om hvorfor urinen skal undersøges.